Η εταιρεία μας έχει στο δυναμικό της Ιδιωτικά αναβατόρια ατόμων (συνεργάτης Μπανούσης Βασίλη), με πιστοποίηση για εργασίες, χωρίς σκαλωσιά, με δυνατότητα τοποθέτησης ή επισκευής σε καμινάδες με περισσότερη ευκολία, ασφάλεια και οικονομία χρόνου. Συνεπώς, για την τοποθέτηση της καμινάδας δεν χρειάζεται σκαλωσιά. Παράλληλα η συνεργάτες μας συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της Ελληνικής νομοθεσίας. Απαλλάσσοντας, μ’ αυτό το τρόπο, τους ιδιοκτήτες από το «άγχος» της ευθύνης, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφαλείας εργαζομένων σύμφωνα με την νομοθεσία, περί εργατικών ατυχημάτων.