Η Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και η Σήμανση CE, που έχουν αποκτήσει τα προϊόντα της «ATRITUBE HVAC Products» από Ευρωπαϊκούς Οίκους αναγνωρισμένου κύρους στην πορεία ανάπτυξής της, τα καθιστούν κορυφαία προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μοναδικά Πλεονεκτήματα Καμινάδων  Atritube

 

 • Καπναγωγοί και εξαρτήματα ευθείας ραφής, Διπλού Τοιχώματος και Μονού Τοιχώματος.
 • Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση.
 • Ανοξείδωτος αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 BA και AISI 316L με πάχη ελασμάτων 40 mm, 0.50 mm και 0.60 mm.
 • Ορυκτοβάμβακας πυκνότητας 80 Kg/m3 και 120 Kg/m3 με πάχος 25 mm.
 • Συνδέσεις τεμαχίων με εκτόνωση των άκρων.
 • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά DINENISO: 9001: 2000-2008.
 • Πιστοποιημένο Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής ως προς τη Σήμανση CE, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1856-1:2009 & EN 1856-2:2009.
 • Πιστοποίηση  MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen . Η παγκόσμια εκτιμώμενη σφραγίδα ποιότητας που οφείλει τη φήμη της στην δοκιμή των υλικών όπως αυτή έχει επικρατήσει από τον γερμανικό οργανισμό πιστοποίησης MPANRW.
 • Πιστοποίηση DQS
 • Πιστοποίηση: ΙQNet
 • Πρώτες ύλες πους συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας.
 • Για όλα τα προϊόντα τηρείται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας.
 • Κάθε προϊόν έχει αυτοκόλλητο το οποίο πληροφορεί τον αγοραστή για όλες τις προδιαγραφές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν (πιστοποιήσεις, αντοχές, τοποθέτηση, κ.α.)

 

Οι προδιαγραφές σε κάθε προϊόν μας!

Κάθε προϊόν μας έχει αυτοκόλλητο το οποίο πληροφορεί τον αγοραστή για όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν (πιστοποιήσεις, αντοχές, κατηγορία πίεσης, τοποθέτηση, κ.α.)