Υπόμνημα (σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1):

1. Τριγωνική βάση στήριξης, φέρει το φορτίο της κατασκευής (3.40 σύμφωνα με EN 1856-1,Εικόνα 1)

2. Εξάρτημα ταφ με πώμα καθαρισμού (3.4 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)

3. Καπναγωγός, μήκος 1 m (3.7 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)

4. Στήριγμα τοίχου, στερεώνεται στο κτίσμα (3.40 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)

5. Απόληξη συστήματος καμινάδας (3.42 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)

6. Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής παραγωγής θερμότητας με σύστημα καμινάδας (3.9 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)
7. Έξοδος συσκευής παραγωγής θερμότητας (3.1 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)

8. Συσκευή παραγωγής θερμότητας (3.20 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)

9. Ένωση μεταξύ τεμαχίων (3.23 σύμφωνα με EN 1856-1, Εικόνα 1)

10. Απόκλιση (μετατόπιση άξονα συστήματος καμινάδας), 45° (3.6 σύμφωνα με EN 1856-1,εικόνα 1)