Εύκαμπτοι αγωγοί Κλιματισμού - Εξαερισμού

Τυποποιημένα μήκη για τους κωδικούς FX-AP, FX-PP, FX-FM 10m, για τον κωδικό FX-AR 7.5m.
Οι αγωγοί παραδίδονται συμπιεσμένοι.