ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DSC_0006
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0041
DSC_0048
DSC_0003
DSC_0006
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0041
DSC_0048
DSC_0003

Ομοκεντρικό σύστημα καπνοδόχου εξωτερικής χρήσης PPH/ χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή Almeva

Διαθέσιμο: Διάθεσιμο

Ομοκεντρικό σύστημα καπνοδόχου εξωτερικής χρήσης PPH/ χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή Almeva

Περιγραφή Προϊόντος

Ομοκεντρικό σύστημα καπνοδόχου εξωτερικής χρήσης PPH/ χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή
DN 60/100 – DN 200/300 mm

Οριζόντιο τερματικό LIB Σωλήνα με υποδοχή LIB 2Σωλήνα με υποδοχή LIB 3

Οι τιμές είναι internet