Προστασία κατά την μεταφορά

Στόχος μας να παραλάβετέ ότι παραγγείλατε όπως το παραγγείλατε…

Προστασία κατά την μεταφορά:

  • Τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε ειδικά, ανθεκτικά κουτιά, με το λογότυπο της εταιρείας.
  • Κάθε καμινάδα ή εξάρτημα που μεταφέρεται μέσα στις κούτες προστατεύεται επιπλέον περιτυλιγμένο με χαρτιά ή χάρτινες γωνίες προστασίας.
  • Στην περίπτωση βαμμένων αγωγών ή εξαρτημάτων, χρησιμοποιούμε και επιπρόσθετη προστασία με περιτύλιξη από νάιλον με φουσκάλες προστασίας.
  • Η κάθε κούτα έχει χαρτί με τα στοιχεία της αποστολής, όπως τα στοιχεία του πελάτη, και αναγνωρίζεται και ηλεκτρονικά με QR Code.