Προϊόντα και Κατασκεύες Κατά Παραγγελία

Εξαρτήματα και κατασκευές κατά παραγγελία. Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα, μέσα από μία μεγάλη γκάμα επιλογών, να προμηθευτούν τα προϊόντα εκείνα, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν εύκολα τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής τους, είτε πρόκειται για μια ειδική καμινάδα, είτε για ένα απαιτητικό δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού ή εξαερισμού.
Όλα τα προϊόντα που παράγονται «κατά παραγγελία», ανήκουν στη σειρά BY REQUEST.

Λόγω όμως του μεγάλου όγκου των ειδικών κατασκευών, παρακάτω αναφέρεται ενδεικτικά ένα μέρος της σειράς αυτής:
•    Ειδικές κατασκευές (παντελόνι, σταυρός, απόκλιση, τετραγωνοστρόγγυλο)
Κατασκευασμένα από μια ποικιλία υλικών όπως:
•    Ανοξείδωτος αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 BA
•    Γαλβανισμένος χάλυβας EN 10142
•    Ανοδιωμένο αλουμίνιο και
•    Διατομές από 75mm έως 1400mm
Ακόμη διατίθενται:
•    Ορθογωνικοί αεραγωγοί,
•    Στόμια,
•    Βαφές,
•    Μεταλλικές κατασκευές,