Καπναγωγός και εξαρτήματα AISI 304 BA Διπλού Τοιχώματος Ανοξείδωτος CH-304-CE

Η σειρά περιλαμβάνει καμινάδα και εξαρτήματα κατάλληλα για την απαγωγή καυσαερίων από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ξύλο, κατασκευασμένα από:
  • Aνοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβας AISI 304 BA.
  • Πάχη χάλυβα 0,40mm και 0,50mm.
  • Προσφέρεται με θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 120kg/m3, και εμπορική ονομασία σειράς ATRITUBE CH-304-HD-CE®.
  • Προσφέρεται με θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 80kg/m3, και εμπορική ονομασία σειράς ATRITUBE CH-304-LD-CE®.

Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων της σειράς ACCESSORIES.

Οι καμινάδες και τα εξαρτήματα της σειράς ATRITUBE CH-304-CE® έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους, από την οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ, ελέγχους και ικανοποιούν όλους τους όρους των απαιτήσεων της σήμανσης CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ των προτύπων EN 1856-1:2006.

Η πιστοποίηση CE έγινε από τον αναγνωρισμένο φορέα MPA NRW την 01 Οκτωβρίου 2009.

Σημείωση: Στις τιμές περιλαμβάνονται και οι στεγανοποιητικοί Δακτύλιοι από θερμοσιλικόνη Στις τιμές των Ταφ δεν συμπεριλαμβάνεται το Πώμα Καθαρισμού.
Πρόσθετες Επιλογές: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 L Πάχος χάλυβα 0,60 mm Καπναγωγοί με διαφορετικά μήκη μέχρι 1000 mm Καμπύλες με διαφορετικές μοίρες Συστολικά Ταφ Έκκεντρες Συστολές