Καπναγωγός AISI 304 BA Μονού Τοιχώματος Ανοξείδωτος EX-304-CE

ATRITUBE EX-304-CE®

Περιλαμβάνει καπναγωγούς και εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος. Είναι κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, πετρελαίου, φυσικού αέριου, ξύλου, pellet.

Πλεονεκτήματα
•Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση.
•Ανοξείδωτος αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 BA με πάχη ελασμάτων 0.40 mm, 0.50 mm και 0.60 mm.
•Συνδέσεις τεμαχίων με εκτόνωση των άκρων.
•Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά DIN EN ISO: 9001: 2000-2008.
•Πιστοποιημένο Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής ως προς τη Σήμανση CE, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1856-1:2009 & EN 1856-2:2009.
•Πιστοποίηση MPA NRW. Η παγκόσμια εκτιμώμενη σφραγίδα ποιότητας που οφείλει τη φήμη της στην δοκιμή των υλικών όπως αυτή έχει επικρατήσει από τον γερμανικό οργανισμό πιστοποίησης NRW.
•Πιστοποίηση DQS
•Πιστοποίηση: ΙQNet 
•Πρώτες ύλες πους συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας.
•Για όλα τα προϊόντα τηρείται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας.

•Κάθε προϊόν έχει αυτοκόλλητο το οποίο πληροφορεί τον αγοραστή για όλες τις προδιαγραφές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν (πιστοποιήσεις, αντοχές, τοποθέτηση, κ.α.)

Σημείωση:

Στις τιμές περιλαμβάνονται και οι στεγανοποιητικοί Δακτύλιοι από θερμοσιλικόνη Στις τιμές των Ταφ δεν συμπεριλαμβάνεται το Πώμα Καθαρισμού

Πρόσθετες Επιλογές:

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 L
Πάχος χάλυβα 0,60 mm
Καπναγωγοί με διαφορετικά μήκη μέχρι 1000 mm
Καμπύλες με διαφορετικές μοίρες
Συστολικά Ταφ
Έκκεντρες Συστολές