Οδηγίες Εγκατάστασης, Συναρμολόγησης & Χρήσης Καμινάδας Μονού Τοιχώματος

Κατά την εγκατάσταση μίας καπνοδόχου της σειράς ATRITUBE EX CE πρέπει ναχρησιμοποιούνται παρελκόμενα εξαρτήματα (στηρίγματα, απολήξεις καπνοδόχου, πώματα, σφικτήρες κλπ.) μόνον ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ από την σειρά ACCESSORIES.

Η εγκατάσταση μιας καπνοδόχου γίνεται ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.


Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης μιας καπνοδόχου ο Εγκαταστάτης ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των εργαζομένων στο συνεργείο του.

Η εγκατάσταση μιας καπνοδόχου γίνεται ως εξής:
a. Στην βάση της καπνοδόχου στερεώνεται στον τοίχο το εξάρτημα AC-HWT-XX ή AC-HWT-XX (τριγωνική βάση στήριξης για το αντίστοιχο σύστημα καμινάδας) από την σειρά ACCESSORIES. Η τριγωνική βάση στήριξης πρέπει να στερεωθεί σταθερά με μεταλλικά βύσματα M8x75mm, αλφαδιασμένη και χωρίς απόκλιση, με χρήση δυναμόκλειδου κι εφαρμογή κατάλληλης δύναμης σύσφιγξης (σε Nm) των κοχλιών για εξασφάλιση σωστής συναρμογής κατά την τοποθέτηση.

b. Πάνω στην βάση στήριξης τοποθετούνται αλφαδιασμένα τα ευθύγραμμα τμήματα καπναγωγού ανάλογα με το ύψος της εγκατάστασης.

c. Η στήριξη των ευθύγραμμων τμημάτων γίνεται ανά 1,5 μέτρο το πολύ, με τα εξαρτήματα AC-HHW-SS (ενισχυμένο στήριγμα τοίχου) της σειράς ACCESSORIES, επίσης με χρήση δυναμόκλειδου.

d. Όπου απαιτείται μετατόπιση της καπνοδόχου από τον αρχικό κατακόρυφο άξονα, χρησιμοποιούνται καμπύλες 45 και 90 μοιρών.

e. Όλα τα τμήματα της καπνοδόχου τοποθετούνται με το (εσωτερικό) θηλυκό άκρο ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ.

f. Όλα τα τμήματα έχουν στεγανοποιητικό δακτύλιο στο θηλυκό άκρο. Στις εφαρμογές για τζάκια οι δακτύλιοι πρέπει να αφαιρείται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσουν τα προϊόντα της καύσης.

g. Το αρσενικό άκρο των τμημάτων κουμπώνει μέσα στο θηλυκό. Το αρσενικό άκρο πρέπει να ακουμπάει πλήρως στον πυθμένα της εκτόνωσης.

h. Στην κορυφή της καπνοδόχου τοποθετείται μια από τις απολήξεις της σειράς ACCESSORIES (ACCUF-XX, AC-CAF-XX, AC-VLC-XX, AC-STR-XX).

i. Κάτω από την βάση στήριξης τοποθετείται ένα ΤΑΦ με ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

j. Το ΤΑΦ συνδέεται με τον λέβητα με ευθύγραμμο τμήμα καπναγωγού.

k. Σε κάθε σύνδεση τοποθετούνται ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ από την σειρά ACCESSORIES.

l. Όπου απαιτείται η τοποθέτηση οριζόντιων τμημάτων, αυτά πρέπει να έχουν ανοδική κλίση. Για την σωστή λειτουργία της καπνοδόχου θα πρέπει να αποφεύγονται μεγάλα οριζόντια τμήματα και η χρήση πολλών καμπυλών.

m. Όπου απαιτείται το ελεύθερο πάνω άκρο της καπνοδόχου να έχει μήκος μεγαλύτερο από 1,5 m από το τελευταίο στήριγμα, πρέπει να γίνεται μεταλλική κατασκευή για την στήριξή του. Η καπνοδόχος της σειράς ATRITUBE EX CE πρέπει να μονώνεται εξωτερικά για την προστασία των χρηστών της, για εξοικονόμηση ενέργειας και την σωστή λειτουργία της.

Απαγορεύεται η χρήση τμημάτων της σειράς ATRITUBE EX CE σε συνεργασία με μη πιστοποιημένα προϊόντα άλλων σειρών.

Απαγορεύεται η χρήση προϊόντων της σειράς ATRITUBE EX CE σε συστήματα θέρμανσης με θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων μεγαλύτερη από 200C, όταν χρησιμοποιείται με τους δακτυλίους θερμοσιλικόνης, με ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά 40mm. Χωρίς τους δακτυλίους, σε συνθήκες αρνητικής πίεσης και με ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά 400mm, η θερμοκρασία δεν πρέπει να
ξεπερνά τους 450C.

Όταν τα καυσαέρια προέρχονται από καύση στερεών και υγρών καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο πάνω από 0.2%, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η χρήση καπνοδόχων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.

Οι καμινάδες/καπναγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον όπου η ατμόσφαιρα περιέχει μεγάλη συγκέντρωση ατμών αλογόνου αερίου (Φθόριο – F, Χλώριο – Cl, Βρώμιο – Br, Ιώδιο – I). Λόγω αυτού, εφίσταται η προσοχή στην εγκατάσταση καμινάδων/καπναγωγών σε βιομηχανικά πλυντήρια, καθαριστήρια-στεγνωτήρια, κομμωτήρια και εγκαταστάσεις γαλβανισμού. Στις εφαρμογές αυτές δεν ισχύει η εγγύηση, ενώ η ατμόσφαιρα από την οποία αντλείται ο
αέρας ανάφλεξης δεν πρέπει να περιέχει τα παραπάνω αέρια (εγκατάσταση ειδικών φίλτρων).